Lütfen bekleyiniz...

İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 28.04.2021 Anayasa Mahkemesi, İhaleye Giren Katılımcıların Karşılaşacağı Vergi Yükünü Öngörmelerini Engelleyen Kuralların İptaline Karar Verdi
2 03.02.2021 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
3 11.05.2020 Haftanın Kararı (11.05.2020)
4 20.03.2020 Lehe Karar Verilmesine Rağmen İtirazda Alınan Başvuru Bedelinin İade Edilmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
5 14.02.2020 Anayasa Mahkemesi, 7071 Sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptaline Karar Verdi
6 09.12.2019 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
7 24.07.2019 Anayasa Mahkemesi, Çevre ve Kıyıların Korunmasına Yönelik Kanunların Bazı Alanlarda Uygulanmamasını Öngören Kuralların İptaline Karar Verdi
8 18.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
9 12.07.2018 700 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlandı
10 25.05.2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
11 07.02.2018 Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Yayınlandı
12 07.02.2018 Belediyelere Ait Taşınmazların Belediye Meclisi Kararı İle (İhalesiz Olarak) Spor Kulüplerine Tahsis Edilmesine İmkân Bulunmadığına ilişkin Sayıştay İçtihadı Birleştirme Kararı Yayınlandı