Lütfen bekleyiniz...

İhale Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Ticaret Sicili İçin İflas Konkordato Belgesi Dilekçesi

Yazışma / Form
Ticaret Sicili İçin İflas Konkordato Belgesi Dilekçesi                                                       TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                     İL/İLÇE Tarih...

Şikâyet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Alınacak Karar Örneği

Yazışma / Form
Şikâyet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Alınacak Karar Örneği Tebligatın yapılış şekli[1] İadeli taahhütlü mektupla gönderilme tarihi     ¨ Tarih: ../… / İmza karşılığı elden teslim tarihi                       ¨ Tarih: ../… / Fa...

İhaleden Menfaat Karşılığı Çekilen Kişinin Cezalandırılmasını İsteyen Şikâyet Dilekçesi

Dava Dilekçesi
İhaleden Menfaat Karşılığı Çekilen Kişinin Cezalandırılmasını İsteyen Şikâyet Dilekçesi T.C.CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ………. ŞİKAYETÇİ : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) ŞÜPHELİ : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Adres) SUÇ : …………………….. SUÇ...

İhale İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği

Dava Dilekçesi
İhale İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği ... / .../201.. KAMU İHALE KURUMUNA ANKARA   Başvuru sahibi (Adı- soyadı /Ticaret unvanı, adresi ve faks numarası) TC Kimlik Numarası(Gerçek Kişi)/Vergi Kimlik Numarası (Tüzel...

Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği

Dava Dilekçesi
Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği .. / .. /201 .. Başvuru sahibi (Adı-soyadı/Ticaret unvanı, adresi ve faks numarası) TC Kimlik Numarası(Gerçek Kişi)/Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişi)[1]   Vekili/Temsilcisi (Adı...

İhale - Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği

Dava Dilekçesi
İhale - Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği _ _ / _ _ /201 _   (İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI) (İDARENİN ADRESİ) Başvuru sahibi (Adı-soyadı/Ticaret unvanı, adresi ve faks numarası) TC Kimlik Numarası(Gerçek Kişi)/Vergi Kimlik Num...

Ecrimisil İhbarnemesinin İptali İstemi

Dava Dilekçesi
Ecrimisil İhbarnemesinin İptali İstemi İDARE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : … İli, … İlçesinde Devletin hüküm ve tasarruf altında bulunan taşınmazın bir kısmının restoran olarak işgal edildiği nedeniyle …/…/… - …/…/… ...

Avans Teminat Mektubu

Sözleşme
4721 s Avans Teminat Mektubu ….. ...... …. A.Ş ……., …/…/….. No:……………. İdarenizce yapılan ihale sonucunda ...... ……. …… işini taahhüt eden yüklenici ……. ......’in 4734 ve 4735 sayılı yasa ile ihale dokümanı, sözleşme ve şartname hükümlerini yerine get...

Örnek İhale İlanı

Yazışma / Form
Örnek İhale İlanı ………. ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı ve fotokopi makinesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıd...

Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşme

Sözleşme
Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşme Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi İhale Kayıt Numarası: 2009/000000 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta …… ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor